Huisregels verhuur


Boerderij Het Gagelgat is onderdeel van Stichting De Paardenkamp, nationaal rusthuis en kenniscentrum voor oude paarden in Soest. Stichting De Paardenkamp is een goede doelen instelling met ANBI status. Op Boerderij Het Gagelgat bieden wij congresruimte, vergaderarrangementen en feestarrangementen om de primaire doelstelling, het verzorgen van oude paarden, te helpen bekostigen. We nodigen u van harte uit om een van onze arrangementen te boeken en daarmee een bijdrage te leveren aan het goede doel.

Aan het gebruik van de ruimtes zitten vanzelfsprekend regels verbonden, Boerderij Het Gagelgat is een officieel rijksmonument en gelegen in het landelijk gebied van Soest, dus we gaan zorgvuldig om met het gebruik van het pand en de omliggende terreinen.

Verhuur:
Het is niet mogelijk om alleen zaalhuur te boeken op Het Gagelgat, ook is het meenemen van eigen catering geen optie. Omdat we uiterst voorzichtig omgaan met dit monument is besloten de ruimtes alleen in arrangementen aan te bieden. In dit arrangement is inbegrepen: het gebruik van de audio apparatuur, video mogelijkheden, consumpties en de gastvrouw die uw gasten ontvangt, zorgt dat de ruimte tijdig open is en schoon wordt opgeleverd, van verse bloemen voorziet en na afloop de ruimte weer schoonmaakt.
U kunt qua consumpties kiezen voor koffie, thee en andere dranken, van eenvoudige lunches door onze gastvrouwen vers voor u bereid, een kopje boerensoep, tot aan uitgebreide diner mogelijkheden via onze cateraar.

Zorg voor inventaris:
Gebruiker verplicht zich om als goed huisvader voor de ruimte, het omliggende terrein/erf en de inventaris te zorgen. Mocht er desondanks schade ontstaan, meldt u dit dan even aan een van de gastvrouwen of de huiscateraar.

Geen eigen eten of drinken:
Met de opbrengsten van catering en consumpties in breedste zin des woords, bekostigen wij ook de verzorging van de oude paarden. Het meenemen van eigen eten of drinken is dan ook niet toegestaan. In verband met de HACCP eisen kunnen er ook geen zelf meegenomen etenswaren of dranken in onze keuken worden bereid of opgeslagen.

Muziek:
Door de ligging in het landelijk gebied zijn we gehouden aan geluidsnormen, we willen geluidsoverlast voor onze buren zoveel mogelijk voorkomen. Met name muziek is daarbij aan restricties gebonden. Het inzetten van een muziekgroep of band met versterkt geluid is daarom alleen na overleg mogelijk en alleen in de potstal. In bepaalde gevallen is zachte akoestische (niet versterkte) muziek mogelijk op het terrein. Dit zal altijd in overleg met Het Gagelgat moeten worden afgesproken. Zonder voorafgaand overleg is geen muziek mogelijk, anders dan het gebruik van de geluidsinstallatie in de potstal.

Foto/film locatie:
De boerderij, of delen daarvan kunnen worden gebruikt als foto- en filmlocatie. Dit mag op aanvraag tegen een vergoeding van €70,- per dagdeel. Vooraf willen we graag weten wat het onderwerp en de stijl van de fotoshoot of film wordt, zodat dit niet in strijd is met wat wij als goede doelen organisatie willen uitstralen.

Versieringen/Confetti etc.:
Bij een feest of ander gebruik van onze ruimtes wilt u misschien ook versiering van het terrein of het gebouw. We begrijpen dat, maar willen toch ook het karakter van ons rijksmonument goed bewaken. Ook met tijdelijke versieringen. Neem vooraf contact op welke versieringen wij of onze huiscateraar voor u kunnen verzorgen. Het gebruik van confetti, ballonnen of andere materialen die kunnen wegwaaien in de weilanden, is in elk geval niet toegestaan.

Toezichthouder:
In geval van nood verzoeken wij u dit direct te melden aan de toezichthouder van dat moment. Dit kan een van onze gastvrouwen zijn of de verantwoordelijke van de huiscateraar Van de Grift Catering in Soest.

Openingstijden:
Onze boerderij is voor publiek geopend van maandag t/m zondag van 10.00 – 16.00 uur. Binnen deze tijden kunnen losse ruimtes in de boerderij worden gebruikt in een arrangement. Buiten deze tijden is de boerderij of de potstal afzonderlijk of gezamenlijk ook te gebruiken vanaf 8.00 uur ‘s morgens en tot maximaal 22.00 uur ‘s avonds.
Wilt u meer informatie? Vraag dan naar onze arrangementen voor uw bijzondere gelegenheid.